Rymdlagen

Skriftlig fråga 2018/19:454 av Fredrik Christensson (C)

Fredrik Christensson (C)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

I höstas behandlade Sveriges riksdag en strategi för svensk rymdverksamhet. Ett strategiskt mål var att svensk rymdlagstiftning dels ska utgöra ett stöd för rymdverksamhet i Sverige och säkerställa att  internationella åtaganden efterlevs, dels möjliggöra privata investeringar i svensk rymdverksamhet. Den insats som ska göras för att uppnå målet är en översyn av rymdlagen för att stärka fortsatt svensk rymdverksamhet.

Den svenska rymdlagen är från år 1983. Mycket har hänt sedan dess. Att göra en översyn av rymdlagen är därför nödvändigt för att säkerställa att den tar hänsyn till dagens behov och framtida möjligheter.

Rymden är en strategisk tillgång för att möta samhällets behov och för att stärka den svenska industrins konkurrenskraft. Det ger positiva effekter på allt från utbildning och forskning till försvar och miljö. Att ha en modern och ändamålsenlig lagstiftning är nödvändigt för att stärka Sverige som rymdnation. 

Min fråga till statsrådet Matilda Ernkrans är därför:

 

När avser ministern och regeringen att presentera översynen av rymdlagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-25 Överlämnad: 2019-03-26 Anmäld: 2019-03-27 Svarsdatum: 2019-04-03 Sista svarsdatum: 2019-04-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga