Ryska infrastrukturprojekt finansierade av svenska skattebetalare

Skriftlig fråga 2020/21:1695 av Magdalena Schröder (M)

Magdalena Schröder (M)

till Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

 

Per Olsson Fridh har nyligen utsetts till nytt statsråd med ansvar för internationellt utvecklingssamarbete. Vid den presskonferens då statsrådet presenterades lade Per Olsson Fridh fokus på bland annat det minskade demokratiska utrymmet i världen. En mycket angelägen fråga där Sverige tillsammans med EU och andra likasinnade i världen måste stå upp för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i världen.

Internationellt utvecklingsbistånd kan rätt hanterat vara ett verktyg att stödja demokrati, men fel hanterat riskerar bistånd i stället att hålla korrupta regimer under armarna. Det finns flera exempel där svenskt bistånd samarbetar med statliga aktörer i länder där utvecklingen vad gäller demokrati går åt helt fel håll.

I denna fråga önskar jag fråga statsrådet hur han ser på ett specifikt exempel. Sverige ger stöd till Ryssland, och genom Sida finansieras bland annat renovering av kommunala reningsverk, något som bland annat Sveriges Radio rapporterat om.

Det är viktigt att Sverige stöttar de modiga människor som arbetar för demokrati i Ryssland, men svenska skattebetalare bör inte finansiera infrastrukturprojekt och samarbeta med offentliga institutioner i Ryssland.

Den politiska ledningen i Ryssland visar gång på gång att demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer inte respekteras. Omvärlden måste reagera och markera mot den mycket oroväckande utvecklingen, nu senast med fängslandet av oppositionsledaren Aleksej Navalnyj och gripandet av tusentals demonstranter.

Sverige bör vara pådrivande för skärpta sanktioner mot Ryssland, men även det svenska stödet inom ramen för internationell samverkan bör förändras och samarbete med offentliga institutioner avslutas.

Med anledning av ovanstående önskar jag fråga statsrådet Per Olsson Fridh:

 

Ser statsrådet någon risk för att Sverige riskerar att stärka Rysslands politiska ledning när infrastrukturprojekt finansieras av svenska skattebetalare, och kommer statsrådet att vidta åtgärder för att avsluta utvecklingssamarbete med offentliga institutioner i Ryssland?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-08 Överlämnad: 2021-02-09 Anmäld: 2021-02-10 Svarsdatum: 2021-02-17 Sista svarsdatum: 2021-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga