Ryskt spionage mot svensk militär verksamhet

Skriftlig fråga 2016/17:30 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Såväl Svenska Dagbladet som SVT Nyheter i Norrbotten har rapporterat om att det den senaste tiden förekommit flera exempel på ryskt spionage mot olika sorters militär verksamhet i olika delar av landet. Enligt uppgift handlar det främst om misstänkt spionage vid militära skyddsobjekt och vid övningar, men även om uppsökande verksamhet riktad mot militär personal såväl i verkliga livet som via sociala medier.

Försvarsmakten bekräftar också bilden att spionaget har tilltagit och tar exempel från övningar och beredskapskontroller som genomförts i Norrbotten och på Gotland den senaste tiden. Det rör sig bland annat om misstänkta fordon och individer som befunnit sig i närheten av övningar och där militär personal fått frågor om verksamheten av personer med utländskt registrerade bilar. Det finns till och ett fall där en Natoofficer på övning i Norrbotten har blivit hotad.

Sammantaget visar detta på den nya säkerhetspolitiska normalbilden i Sveriges närområde. Gränsen mellan krig och fred suddas ut i takt med att hybridkrigföring blir ett allt viktigare instrument. Det fortsatt försämrade säkerhetsläget är också något som Försvarsvarsmakten pekade på i sin delårsrapport nyligen. Även regeringen skriver i budgetpropositionen för 2017 att säkerhetsläget försämras och att påverkansoperationer är en påtaglig del i detta.

Med anledning av vad som anförs ovan skulle jag vilja fråga försvarsminister Peter Hultqvist följande:

 

Vilka initiativ är försvarsministern beredd att ta för att kartlägga och för att vidta åtgärder mot det ökade spionaget mot svensk militär verksamhet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-09-21 Överlämnad: 2016-09-21 Anmäld: 2016-09-22 Svarsdatum: 2016-09-28 Sista svarsdatum: 2016-09-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga