Rysslands rösträtt i Europarådet

Skriftlig fråga 2018/19:822 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Sedan Rysslands illegala annektering av Krim 2014 har det funnits en bred politisk uppbackning i Sverige bakom stöd till Ukraina och uppslutning bakom internationell rätt. Rysslands rösträtt i Europarådet – den mellanstatliga organisationen som syftar till att främja demokrati och rättsstatsprinciper – drogs in efter den illegala annekteringen av Krim. Ministersidan i Europarådet har rekommenderat att Ryssland återfår sin plats. Natten till tisdagen den 25 juni 2019 röstade rådets parlamentariska församling (PACE) för att Ryssland skulle få rösträtt igen.

Moderaterna har varit tydliga med att vi inte vill ta något steg som uppfattas som bekräftelse av det nuvarande läget. Det finns ingen anledning att just nu belöna eller bekräfta Ryssland. Den illegala annekteringen av Krim fortgår, och Ryssland är också involverat i strider i östra Ukraina. Ryssland har även visat tydliga demokratiska underskott, i fråga om fri- och rättigheter, och det sker i Ryssland mot den egna befolkningen.

Trots detta röstade Socialdemokraterna, genom den svenska socialdemokratiska ledamoten i Europarådets parlamentariska församling, för att Ryssland ska få rösträtt igen. Därigenom har man öppnat dörren för Kreml. Man har spräckt den samsyn som tidigare manifesterats mellan svenska partier och våra vänner i Ukraina och Baltikum.

Med anledning av det ovanstående vill jag ställa följande fråga till utrikesminister Margot Wallström:

 

Har utrikesministern och regeringen för avsikt att ändra Sveriges förhållande till Ryssland efter den illegala annekteringen av Krim 2014 genom att medverka till avveckling av sanktionspolitik, så som nu skett då landet åter har släppts in i Europarådets arbete, trots att inga förbättringar har skett eller resolutionsrekommendationer har efterlevts?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-27 Överlämnad: 2019-06-27 Besvarad: 2019-07-11 Sista svarsdatum: 2019-07-11 Anmäld: 2019-08-29
Svar på skriftlig fråga