Säker asylprocess

Skriftlig fråga 2020/21:567 av Helena Vilhelmsson (C)

Helena Vilhelmsson (C)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

16-åriga Shamiram kom med sin familj från Syrien till Örebro 2015. Strax därefter dog pappan i familjen, och han är begravd i Örebro. Mamman och de tre barnen, som alla i dag är under 18 år, betraktar i dag Sverige som sitt hem.

Mamman är född i Egypten men har inga kontakter kvar i landet, och till Syrien – som de flytt ifrån – kan de inte återvända.

Familjen fick onsdagen den 4 november 2020 ett utvisningsbeslut till Egypten. Utresedatum var satt till tisdagen den 10 november. De fick alltså sex dagar på sig att packa väskor för att resa till ett land som de tre barnen aldrig satt sin fot i. Detta under en pågående pandemi. 

Sedan april 2017 råder undantagstillstånd i Egypten. Ur Utrikesdepartementets rapport Egypten – Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer: situationen per den 30 juni 2019 finns information om bristande respekt för kvinnors rättigheter. Egypten agerar mot avskaffande av diskriminering mot kvinnor med hänvisning till att konstitution och nationell lagstiftning vilar på uttolkningen av islamisk lag (sharia). Trots lagstiftning mot sexuella trakasserier är det fortsatt ett stort problem. Det förekommer att kvinnor som i sociala medier klagat på sexuella trakasserier har arresterats. Våldtäkt inom äktenskapet och våld i hemmet är inte kriminaliserat.

Enligt samma rapport åsidosätts barns rättigheter, både i praktiken och konstitutionellt. Fysiskt och psykiskt våld mot barn är vanligt förekommande. Av de barn som inte har gått ut grundskola, uppskattas närmare vart tionde barn (fler pojkar än flickor) mellan 5 och 14 år arbeta i någon form. Enligt den senaste officiella statistiken från 2014 hade 17 procent av alla kvinnor mellan 20 och 24 år gift sig som barn, de allra flesta efter att de fyllt femton.

Barnkonventionen blev lag i Sverige den 1 januari 2020. Barnkonventionen som lag ska respekteras och efterlevas av berörda myndigheter och övriga beslutsfattare på kommunal, regional och nationell nivå. Migrationsverket uppger i en skriftlig kommentar till SVT inför ett reportage om Shamiram från Örebro:

”Migrationsverket ska alltid ta hänsyn till barnets bästa när det finns barn med i bilden, och det ska väga tungt. Men barnkonventionen är inte ensam utslagsgivande när olika omständigheter vägs mot varandra.”

Frågan infinner sig vilka andra omständigheter som Migrationsverket finner väger tyngre än barnkonventionen.

En jämställd asylprocess och kvinnors och mäns lika rättigheter till en trygg och säker framtid är avgörande för att nå upp till FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Egypten har upprepade gånger visat brister i respekten för mänskliga rättigheter och för kvinnors rättigheter.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

På vilket sätt jobbar ministern, som ansvarig för migrationsfrågor och för att asylprocessen ska ske på ett rättssäkert sätt, och regeringens myndigheter för att få till stånd en jämställd och enligt barnkonventionen säker asylprocess?

Frågan är inlämnad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2020-11-18 Överlämnad: 2020-11-19 Anmäld: 2020-11-20 Sista svarsdatum: 2020-11-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.