Säkerhet i ny tid

Skriftlig fråga 2016/17:17 av Karin Enström (M)

Karin Enström (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Fredagen den 9 september överlämnade ambassadör Krister Bringéus sin utredning Säkerhet i ny tid (SOU 2016:57) till regeringen.

I utredningen konstateras att det i dag råder vad som allmänt betecknas som ett nytt säkerhetspolitiskt normalläge i Europa. I detta har konfrontationslinjen mellan Ryssland och Nato förskjutits till Östersjöregionen.

Det är nu viktigt att Bringéus utredning lägger grunden till en fördjupad och öppen debatt om ett svenskt Natomedlemskap baserad på fakta. Sverige behöver både stärkt försvarsförmåga och säkerhet tillsammans med andra, inte minst med tanke på utvecklingen i vårt närområde. Regeringen har ett ansvar för Sveriges säkerhet. I det ansvaret ingår att på allvar överväga ett Natomedlemskap. Regeringen måste nu ta Bringéus utredning vidare.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

När ämnar ministern att skicka utredningen Säkerhet i ny tid (SOU 2016:57) på remiss?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-09-19 Överlämnad: 2016-09-20 Anmäld: 2016-09-21 Svarsdatum: 2016-09-28 Sista svarsdatum: 2016-09-28
Svar på skriftlig fråga