Säkerhetslagarna i Hongkong

Skriftlig fråga 2019/20:1886 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Från Hongkong kommer nu oroande nyheter om gripanden av politiska aktivister med hjälp av de nya säkerhetslagar som Pekingregimen infört. Därmed visas tydligt att yttrandefriheten kringskärs och att det inte längre är rimligt att tala om ett Kina, två system. Folkrepubliken Kina bryter därmed mot det avtal som tidigare ingåtts och som garanterat Hongkongs särart.

Avsaknaden av kraftfulla motåtgärder och markeringar kommer att tas som intäkt för omvärldens accept av de drakoniska åtgärder som Folkrepubliken Kina riktat mot Hongkong. Uttalanden och verbala fördömanden har hittills gett noll effekt. Det går inte längre att uppträda som om inget hänt.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Avser ministern och regeringen att, tillsammans med resten av medlemsstaterna i EU eller med andra likatänkande partner, vidta åtgärder för att tydligt markera mot Folkrepubliken Kina och de drakoniska säkerhetslagar som införts i Hongkong och som nu börjat användas?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2020-07-30 Överlämnad: 2020-07-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.