Säkerhetsrutiner kring tjänstetelefoner

Skriftlig fråga 2019/20:860 av Caroline Nordengrip (SD)

Caroline Nordengrip (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Ekot rapporterade förra veckan om hur olika appar i en mobiltelefon kan nyttjas för att komma åt information om telefonens ägare. Som exempel lyfte man bland annat upp appen Tiktok som nyligen svartlistats inom delar av den amerikanska militären. Tiktok ägs av ett kinesiskt företag, och nyligen uppdagades en rad säkerhetsbrister i den.

I reportaget framgick att den svenska Försvarsmakten inte förbjuder sina anställda att nyttja några appar, utan att dom i stället utbildar sin personal att tänka efter före och att undvika användandet av appar som på något sätt kan utgöra säkerhetsrisker.

Ekots inslag visade att samma bristande säkerhetsrutiner fanns på Regeringskansliet. Enligt granskningen så uppmanas visserligen de anställda att bara använda sin tjänstetelefon i jobbsyfte, men några spärrar för att ladda ned appar fanns inte – trots de risker detta medför.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Hur ser statsrådet på att appar som kan riskera att ge främmande makt tillgång till känslig information är tillåtna i tjänstetelefoner på Regeringskansliet, och avser statsrådet att ändra dessa rutiner för att förbättra säkerheten?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-01-30 Överlämnad: 2020-01-31 Anmäld: 2020-02-04 Svarsdatum: 2020-02-12 Sista svarsdatum: 2020-02-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga