Säkerhetsskandaler

Skriftlig fråga 2018/19:392 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

När nyheten om säkerhetsskandalen i Transportstyrelsen 2017 var ett faktum och det framkom hur illa det faktiskt var fick samhället upp ögonen för den bristande säkerhetskultur som rådde i Regeringskansliet. Som följd fick flera ministrar avgå, och ett enigt KU gav svidande kritik.

År 2019 kom nyheten om det bristande säkerhetsskyddsarbetet gällande upphandlingar på Svenska kraftnät, och generaldirektören var tvungen att avgå.

Nu senast kunde Expressen visa i en artikel att personer med direkta och indirekta kriminella kopplingar jobbar och kan röra sig fritt innanför säkerhetskontrollen på Arlanda.

Den bristande säkerhetskultur som verkar finnas i statliga myndigheter och bolag är ett allvarligt hot som man måste komma till rätta med. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder kommer statsrådet och regeringen att vidta för att säkerställa att myndigheter och statliga bolag stärker sin säkerhetskultur?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-03-11 Överlämnad: 2019-03-13 Anmäld: 2019-03-14 Svarsdatum: 2019-03-20 Sista svarsdatum: 2019-03-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga