Säkerhetsskyddsförordningen

Skriftlig fråga 2016/17:1903 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Enligt Sveriges Radio har Dan Eliasson våren 2015 brutit mot säkerhetsskyddsförordningen genom att utan regeringens tillstånd ha lämnat ut hemliga okrypterade uppgifter om polisens personal- och lönehantering. Detta är uppgifter som ska krypteras, och krypteringen ska godkännas av Försvarsmakten. Uppgifterna kan innehålla personuppgifter, information om anhöriga och känsliga uppgifter om hur polisen arbetar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Har ministern känt till att polischefen frångick bestämmelserna och bröt mot säkerhetsskyddsförordningen våren 2015? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-09-07 Överlämnad: 2017-09-08 Anmäld: 2017-09-12 Svarsdatum: 2017-09-20 Sista svarsdatum: 2017-09-20
Svar på skriftlig fråga