Säkerställande av att skolplikten gäller samtliga barn

Skriftlig fråga 2018/19:735 av Mats Persson (L)

Mats Persson (L)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Nyligen uppmärksammades hur ett föräldrapar i Ystad har undanhållit sina barn deras rätt att gå i skolan. Det var först när Skatteverket började undersöka familjens påstådda vistelse utomlands som kommunen larmades om att skolplikten inte omfattat alla barn. Det är mycket anmärkningsvärt.

Barnen förefaller enligt uppgifter i medierna ha farit illa av att vara socialt isolerade och av att inte en del av den gemenskap som finns i ett klassrum och på en skolgård. 

Skolinspektionen avser att inleda ett granskningsärende mot kommunen och dess agerande i frågan.

Jag begär inte att statsrådet ska kommentera det enskilda ärendet, som är en myndighetsfråga. Däremot är det en politisk fråga att säkerställa att alla barn i Sverige får den skolgång de har rätt till.

Med anledning av det inträffade ställer jag följande fråga till utbildningsminister Anna Ekström:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att säkerställa att alla barn omfattas av skolplikten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-10 Överlämnad: 2019-06-11 Anmäld: 2019-06-12 Svarsdatum: 2019-06-19 Sista svarsdatum: 2019-06-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga