Säkra och funktionella digitala sambandsvägar

Skriftlig fråga 2019/20:1447 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Statsrådet Lena Micko (S)

 

Pandemin som Sverige och världen nu plågas av har bland annat inneburit att svenska myndigheter har fått ställa om och jobba på nya sätt. Ett sätt att bidra till minskad smittspridning är att jobba hemifrån och hålla möten via olika digitala mötestjänster. Detta är i grund och botten bra men har också blottat såväl risker och sårbarheter som att det saknas styrning och ledning på området.

Jag har vid ett antal tillfällen i mina kontakter med myndigheter uppmärksammats på att vad som anses som säkra förbindelser mellan olika myndigheter skiljer sig åt beroende på vilken myndighet man frågar. För att ta ett exempel kan en länsstyrelse bjuda in till ett digitalt videomöte med polismyndigheten i berörd region men inte tvärtom – detta då det inte finns något enhetligt regelverk för vad som anses som säkert. Det vill säga det finns ingen standard hos svenska myndigheter vad gäller till exempel brandväggar. Detta försvårar samverkan i en sådan enkel sak som att ha till exempel en gemensam videokonferens.

Med anledning av det ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Lena Micko:

 

Vad gör statsrådet för att säkerställa att svenska myndigheter har säkra och funktionella digitala sambandsvägar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-05-28 Överlämnad: 2020-05-29 Anmäld: 2020-06-01 Svarsdatum: 2020-06-10 Sista svarsdatum: 2020-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga