Säkrad välfärdskvalitet för alla

Skriftlig fråga 2016/17:1899 av Jenny Petersson (M)

Jenny Petersson (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Svensk välfärd ska byggas så att mångfald kan förenas med noggrann kontroll av våra gemensamma resurser. Kvalitet måste alltid stå i fokus, och vi måste ställa hårda kvalitetskrav oavsett utförare. Den som driver privat verksamhet inom socialtjänsten, genom avtal med en kommun, måste skaffa tillstånd för att få driva en sådan verksamhet. Tillstånd från IVO ska endast lämnas om verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. 

Det borde rimligtvis ställas samma krav på verksamheter som drivs av kommunerna själva.

Statsrådet Åsa Regnér (S) säger i svaret på interpellation 2016/17:559: ”Jag tycker verkligen att vi ska ha samma krav på kvalitet. Det handlar ju om människors liv i olika utsatta lägen. Därför tycker jag verkligen det.” 

Statsrådet säger en sak i kammaren, men politiken agerar tyvärr i en annan riktning. För den rödgröna regeringen vill inte att kraven ska gälla alla. Man anser att en generell tillståndsplikt även för kommunerna skulle vara ett för långtgående ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Det är tråkigt att de rödgröna partierna saknar ambitioner om en välfärd med säkrad kvalitet för alla. Alla verksamheter – privata som offentliga – som tillhandahåller välfärdstjänster bör uppfylla kraven på god kvalitet och säkerhet. Om man inte når upp till kvalitetskraven ska man inte heller få bedriva verksamhet, och detta oavsett om det rör sig om en privat eller offentlig aktör. 

Trots protester från de rödgröna partierna mot en bättre och säkrare välfärd ska regeringen på uppdrag av riksdagen återkomma till riksdagen med förslag om att den tillståndsplikt som gäller privat verksamhet även ska gälla offentliga verksamheter. 

Statsrådet och regeringen ska arbeta för att tillgodose riksdagens tillkännagivande om att den tillståndsplikt som gäller för privat verksamhet även ska gälla offentlig verksamhet, vilket jag uppmärksammade i interpellation 2016/17:559. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

När och på vilket sätt avser statsrådet och regeringen att tillkännagivandet ska vara tillgodosett?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-09-06 Överlämnad: 2017-09-07 Anmäld: 2017-09-12 Svarsdatum: 2017-09-13 Sista svarsdatum: 2017-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga