Samarbete om övervakning

Skriftlig fråga 2012/13:736 av Ceballos, Bodil (MP)

Ceballos, Bodil (MP)

den 3 september

Fråga

2012/13:736 Samarbete om övervakning

av Bodil Ceballos (MP)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Den 13 april 2007 undertecknade dåvarande försvarsministern Mikael Odenberg ett avtal med Amerikas förenta stater om vetenskapligt och tekniskt samarbete till skydd för den nationella säkerheten. Enligt avtalet, som finns på båda regeringarnas respektive hemsidor, kan man läsa att länderna ingick ett långtgående samarbete inom signalspaningsområdet med syfte att integrera teknologi som nu finns för tillämpning vid övervakning och upptäckt till stöd för tillåtna säkerhetsaktiviteter för den nationella säkerheten eller till försvar mot hot från terrorister och andra hot mot den nationella säkerheten. I och med detta blev Sverige det andra landet inom EU, efter Storbritannien, att teckna ett sådant avtal.

Justitieminister Beatrice Ask har tidigare svarat (på fråga 2012/13:576) att regeringen inte har den fullständiga bilden av den verksamhet som NSA bedriver eller i vilken utsträckning svenska medborgares och myndigheters kommunikation har övervakats av amerikanska myndigheter. Ändå har Sverige tillsammans med Storbritannien agerat för att stoppa frågan om USA:s signalspaning för att den inte skulle störa samtalen om frihandel mellan EU och USA som inleddes i början av juli.

Inför stundande statsbesök av president Barack Obama och med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesministern:

Hur avser utrikesministern att verka för att Sveriges regering ska få den fullständiga bilden av samarbetspartnern USA?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-09-03 Anmäld: 2013-09-05 Besvarad: 2013-09-17 Svar anmält: 2013-09-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-17)