Samhällets stöd till idrotten

Skriftlig fråga 2021/22:1305 av Annelie Karlsson (S)

Annelie Karlsson (S)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Idrottsåret har präglats av stora svenska framgångar. Den svenska OS-truppen gjorde medaljrekord, och det svenska herrlandslaget i handboll tog det första EM-guldet på 20 år.

För att vi ska kunna fortsätta njuta av idrottsliga framgångar krävs det att vi kan fortsätta ha en idrott som ger alla intresserade barn och unga möjlighet att delta. Den breda svenska folkrörelseidrotten är en lyckad modell – den ger inte bara idrottare i världsklass, den ger också unga en meningsfull fritid, motion och demokratisk fostran.

Där är statsbidraget till idrotten viktigt. Det är viktigt att jämna ut de ekonomiska möjligheterna att delta och att idrotten finns i hela landet och låter människor från Kristianstad, på Järvafältet och i Grängesberg träffas och tävla på jämlika villkor.

Samhället ska fortsätta stötta idrotten. Jag ser behovet i Kristianstad, där den omtyckta turneringen i strandhandboll jobbar i motvind mot myndigheter som tolkar lagarna på ett sätt som försvårar för turneringen. Det innebär inte bara att många tusen familjer inte har möjlighet att uppleva spelen på ett bra och säkert sätt, det har också effekter för det lokala näringslivet och turismen.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder planerar statsrådet att vidta för att hela samhället fortsatt ska vara stödjande för den svenska idrottsrörelsen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-03-17 Överlämnad: 2022-03-18 Anmäld: 2022-03-22 Svarsdatum: 2022-03-30 Sista svarsdatum: 2022-03-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga