Samhalls uppdrag

Skriftlig fråga 2019/20:626 av Magnus Persson (SD)

Magnus Persson (SD)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Samhall har i uppdrag att erbjuda jobb i en bra arbetsmiljö åt personer med funktionsnedsättning. Men vi kan nu ta del av uppgifter där kritik förs fram mot myndigheten gällande upphandling och vad som egentligen ingår i deras kärnuppdrag gällande vilka grupper som ska erbjudas anställning.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Tänker ministern vidta åtgärder för att komma till rätta med de problem som uppdagats på Samhall?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-12 Överlämnad: 2019-12-13 Anmäld: 2019-12-16 Svarsdatum: 2019-12-27 Sista svarsdatum: 2019-12-27
Svar på skriftlig fråga