Samhalls uppdrag

Skriftlig fråga 2020/21:1269 av Saila Quicklund (M)

Saila Quicklund (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Samhall AB har en viktig uppgift att erbjuda sysselsättning för personer med funktionsvariationer. Flera granskningar av Samhall har visat på en oroande försämring gällande Samhalls uppdrag.

Diskussionerna kring arbetsmarknaden för personer med funktionsvariationer har till den största delen under senare år kretsat kring det statliga företaget Samhall AB:s grunduppdrag, roll, uppgift och mål. Samhall och dess mycket omfattande offentliga subventioner har i allt mindre utsträckning inriktats på den egentliga målgruppen, det vill säga personer med funktionsvariationer. Det finns dessutom en mycket befogad diskussion om Samhalls marknadsaktiviteter över hela landet där man mot bakgrund av både stora offentliga subventioner och en egen nedprioritering av Samhalls egentliga målgrupp kan skaffa sig mycket stora marknadsandelar i förhållande till övriga privata aktörer. 

Arbetsförmågan hos Samhalls arbetstagare har ökat, och antalet personer med behov av stöd har minskat. Även Riksrevisionen är kritisk till avsaknaden av transparens inom verksamheten, och det råder oklarheter kring vilka funktionsnedsättningar personer inom Samhall har.

För över ett år sedan krävde riksdagen i ett tillkännagivande till regeringen att Samhall skulle återgå till sitt kärnuppdrag.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Hur fortskrider ministerns arbete med det tillkännagivande som riksdagen lämnat gällande Samhalls återgång till sitt kärnuppdrag samt hur ser tidsperspektivet ut?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-15 Överlämnad: 2021-01-15 Anmäld: 2021-01-19 Svarsdatum: 2021-01-27 Sista svarsdatum: 2021-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga