Samhällsekonomiska konsekvenser av vinterns tågkaos

Skriftlig fråga 2010/11:385 av Ekström, Hans (S)

Ekström, Hans (S)

den 16 mars

Fråga

2010/11:385 Samhällsekonomiska konsekvenser av vinterns tågkaos

av Hans Ekström (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Som statsrådet är väl medveten om har vinterns och förra vinterns tågkaos orsakat betydande problem för många enskilda. Fem statliga generaldirektörer påpekade i en omdiskuterad artikel vilka skadeverkningar deras verksamheter drabbats av. Vid diskussioner med representanter för det privata näringslivet har dessa varit mycket upprörda över hur deras företag påverkats. Man är också bekymrad för sin långsiktiga personalförsörjning och menar att situationen kan påverka var verksamheter kan vara lokaliserade.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet om hon sett till att en samhällsekonomisk analys gjorts av de skadeverkningar som tågkaoset orsakat.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-03-16 Anmäld: 2011-03-16 Svar anmält: 2011-03-23 Besvarad: 2011-03-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-03-23)