Samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid nätinvesteringar

Skriftlig fråga 2018/19:954 av Mikael Larsson (C)

Mikael Larsson (C)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

År 2017 riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att utreda behovet av att fristående aktörer utför samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid nätinvesteringar. I dag är det Svenska kraftnät som ansvarar för detta.

Energimarknaden fick i uppdrag att utreda detta, och en rapport lämnades till Regeringskansliet våren 2018.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

När tror statsrådet att det som föreslås i rapporten blir verklighet, och när förväntas rapporten vara färdigberedd i Regeringskansliet?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-04 Överlämnad: 2019-09-05 Anmäld: 2019-09-10 Svarsdatum: 2019-09-11 Sista svarsdatum: 2019-09-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga