Samhällsnyttiga jobb

Skriftlig fråga 2007/08:1654 av Brink, Josefin (v)

Brink, Josefin (v)

den 15 september

Fråga

2007/08:1654 Samhällsnyttiga jobb

av Josefin Brink (v)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Den 18 januari frågade jag arbetsmarknadsministern om regeringens planer på att anvisa personer till ”varaktig samhällsnyttig sysselsättning” i jobb- och aktivitetsgarantins tredje fas. Med tanke på regeringens andra åtgärder fruktade jag att denna samhällsnyttiga sysselsättning bara skulle bli ett namnbyte på de tidigare plusjobben, fast med sämre ersättning till dem som utför jobben. Enligt uttalanden ministern gjort i medierna ser det nu ut att bli så.

Den sysselsättning det handlar om ska enligt ministerns uttalanden bestå av arbetsuppgifter som annars inte blivit utförda och som alltså inte tränger undan ordinarie anställningar. Förutom att även ideella organisationer och privata företag ska kunna anordna sysselsättningen är detta upplägg identiskt med de tidigare kommunala plusjobben. Den avgörande skillnaden är att medan plusjobben gav kollektivavtalsreglerad lön ska de jobb regeringen nu inför ersättas med aktivitetsstöd på 65 procent av tidigare lön.

Med anledning av vad som anförts vill jag fråga arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin:

Avser ministern att verka för att de tidigare plusjobben ersätts med en åtgärd vars huvudsakliga skillnad består av lägre ersättning till deltagarna?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-09-15 Anmäld: 2008-09-16 Besvarad: 2008-09-24 Svar anmält: 2008-09-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-24)