Samhällsorientering för asylsökande och nyanlända

Skriftlig fråga 2018/19:955 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Sverige har under lång tid kombinerat stor invandring med dålig integration. Jobb och kunskaper i svenska är två nycklar till fungerande integration, men den som kommer till Sverige måste också ta till sig våra grundläggande värderingar.

Moderaterna har presenterat ett reformpaket för en förbättrad samhällsorientering för asylsökande och nyanlända. Vi vill bland annat se en utökad samhällsorientering från 60 till 100 timmar för alla nyanlända, en obligatorisk samhällsorientering för asylsökande och ett ökat fokus på normer och värderingar i utbildningen.

För att förbättra integrationen är tidiga insatser avgörande. Inom ramen för migrationsöverenskommelsen 2015 kom de medverkande partierna överens om att införa en obligatorisk samhällsorientering under asyltiden. Regeringen tillsatte en utredning som skulle arbeta med frågan. Två och ett halvt år senare föreslog Mottagandeutredningen i sitt betänkande En meningsfull och aktiv väntan (SOU 2018:22) att det ska vara obligatoriskt för asylsökande att delta i samhällsorientering.

Regeringen har valt att inte gå vidare med förslaget från migrationsöverenskommelsen 2015. Regeringen har heller inte hörsammat Moderaternas förslag vad gäller en utökad och utvecklad samhällsorientering för alla nyanlända.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

När avser regeringen att gå vidare och införa en obligatorisk samhällsorientering för asylsökande?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2019-09-04 Överlämnad: 2019-09-05 Anmäld: 2019-09-10 Svarsdatum: 2019-09-11 Sista svarsdatum: 2019-09-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga