samordning av utbildning inför internationella insatser

Skriftlig fråga 2000/01:195 av Lantz, Kenneth (kd)

Lantz, Kenneth (kd)

den 9 november

Fråga 2000/01:195

av Kenneth Lantz (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om samordning av utbildning inför internationella insatser

Sverige har under flera år tagit aktivt ansvar att medverka vid olika FN-uppdrag, såväl i fredsfrämjande som i humanitära insatser.

Vårt förtroende vid dessa insatser är stort. Effektiva insatser görs till gagn för civilbefolkningen som oskyldigt drabbas av konflikter av olika slag. Gränskonflikter med väpnade stridigheter blir alltmer sällsynta. Beklagligt nog ökar interna konflikter i stället. Våld och motsättningar i världen har inte minskat nämnvärt.

Världssamfundet måste ta sitt ansvar att bistå drabbade människor. Utbildning för alla som skickas ut på fredsfrämjande och humanitära uppdrag är en förutsättning för bra insatser. Det är dessutom fördelaktigt om utbildningen är gemensam och erbjuds såväl Försvarsmakten som andra grupper, t.ex. ideella organisationer. Dessa samarbetar alltmer och har betydande nytta av varandras kunnande i dagens konflikter.

Ministern har tillsatt en utredare som har avlämnat sitt betänkande (SOU 1999:29) Internationell konflikthantering @ att förbereda sig tillsammans. Dessa lovvärda förslag bör verkställas och jag undrar vilka åtgärder som är vidtagna.

Min fråga till ministern är vad som har hänt med förslaget om samordning av internationell utbildning inför internationella insatser.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-11-09 Anmäld: 2000-11-14 Besvarad: 2000-11-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-11-15)