Samordning med räddningstjänst mot terror

Skriftlig fråga 2017/18:1050 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Storstockholms brandförsvar och Räddningstjänsten Storgöteborg tillskrev Justitiedepartementet i gemensam skrivelse den 17 december 2015 att det behövdes bättre nationell samordning mot terror och pågående dödligt våld.

Före detta inrikesminister Anders Ygeman tog då initiativ till att samla berörda aktörer med huvudfokus på social oro. Vid samlingen tog Myndigheten för samhällsskydd och beredskap initiativet att utarbeta ett gemensamt utbildningskoncept.

I en skrivelse till Justitiedepartementet i september 2017 skrev de två räddningstjänstförbunden att utlovat arbete har tagit för lång tid och att det fortfarande inte finns någon nationell taktik och metod om hur polis, ambulans och räddningstjänst ska agera samfällt då ett terrorattentat/dödligt våld inträffar.

I skrivelsen begärde man tydligare uppdrag, bättre nationell samordning och ett gemensamt förhållningssätt när det gäller samhällets förmåga att agera vid en masskadesituation under pågående dödligt våld.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Har ministern vidtagit några åtgärder i den berörda frågan och om inte, har ministern för avsikt att vidta någon åtgärd under resterande del av denna mandatperiod?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-16 Överlämnad: 2018-03-19 Anmäld: 2018-03-20 Svarsdatum: 2018-03-28 Sista svarsdatum: 2018-03-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga