Samordning mellan försäkringskassa och arbetsförmedling

Skriftlig fråga 2005/06:1817 av Ekström, Anne-Marie (fp)

Ekström, Anne-Marie (fp)

den 13 juni

Fråga 2005/06:1817 av Anne-Marie Ekström (fp) till statsrådet Hans Karlsson (s)

Samordning mellan försäkringskassa och arbetsförmedling

Återigen har ett exempel där samordning mellan försäkringskassa och arbetsförmedling inte fungerar dykt upp. En person i 60-årsåldern har skadats allvarligt i en bilolycka av en rattfyllerist. Efter ett och halvt år anser Försäkringskassan att han inte är berättigad till sjukpenning längre trots att ortopedspecialister konstaterat att han inte kan jobba i sitt gamla yrke som lastbilschaufför. Men han saknar utbildning och får ingen hjälp från arbetsförmedlingen. Han får leva på sin halvtidspension.

Är en person arbetsför ska han eller hon självklart stå till arbetsmarknadens förfogande @ men då också få stöd och rehabilitering så att han kan återgå till sitt tidigare arbete eller något annat.

I januari 2005 svarade Hans Karlsson mig (Svar på fråga 2004/05:717) att åtgärder var vidtagna så att den som är aktuell för att bli av med sin sjukpenning ska erbjudas ett möte tillsammans med representanter för Försäkringskassan och arbetsförmedlingen, där den fortsatta handläggningen klargörs. Dessutom har pilotprojekt inletts i bland annat Västra Götalands län där alla som varit sjukskrivna mer än två år ska få sina ärenden genomgångna av Försäkringskassan och Ams tillsammans.

Medan regeringen talar om hur det ska bli i framtiden hamnar fortfarande människor i kläm mellan myndigheter. Det är den enskilda människan som blir lidande. En människa som redan är utsatt får också ekonomiska problem.

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att risken att hamna mellan två myndigheters regelverk ska upphöra omedelbart?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-13 Anmäld: 2006-06-13 Besvarad: 2006-06-21 Svar anmält: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-21)