Samordningen i Regeringskansliet

Skriftlig fråga 2016/17:1879 av Jeff Ahl (SD)

Jeff Ahl (SD)

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

Om det stämmer som statsministern säger att han inte visste något om Transportsstyrelsens synnerligen bristande hantering av sekretessbelagd information så är det lika allvarligt som om han hade vetat om det men påstår annat.

Som regeringschef och chef överlag är det viktigt att delegera ansvar, men en riktig ledare följer också upp genomförd verksamhet samt informerar sig om viktiga händelser. Det är av största vikt att ha underlydande som förstår innebörden av detta, vilket inte verkar vara fallet då både ministrar och statssekreterare nu fått lämna till följd av det inträffade. Förvisso efter påtryckningar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsminister Stefan Löfven:

 

Vilka brister i samordningen var det som ledde till att statsministern inte hade information om denna allvarliga händelse som rör rikets säkerhet?
Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-09-01 Överlämnad: 2017-09-05 Anmäld: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-13 Sista svarsdatum: 2017-09-13
Svar på skriftlig fråga