Samtal om höghastighetsjärnvägen

Skriftlig fråga 2016/17:34 av Per Klarberg (SD)

Per Klarberg (SD)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Trafikverkets arbete med satsningen En ny generation järnväg, det vill säga höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö, befinner sig fortfarande i ett tidigt planeringsskede, vilket gör det svårt att beräkna en exakt kostnad. Trafikverket uppger dock kostnaden till omkring 230 miljarder kronor, det vill säga den största investeringen någonsin i Sverige om höghastighetsjärnvägen blir av.

Sverigedemokraterna är riksdagens tredje största parti – 801 178 medborgare röstade på Sverigedemokraterna valet 2014. (Källa: Valmyndigheten.)

Den 6 september 2016 ställde jag en skriftlig fråga till statsrådet: Kommer Sverigedemokraterna att bjudas in av regeringen till eventuella samtal om höghastighetstågen tillsammans med Alliansen?

Den 21 september svarade statsrådet på min skriftliga fråga: Nej, regeringen kommer inte att bjuda in Sverigedemokraterna till samtal om höghastighetstågen.

Jag vill med anledning av detta fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Varför kommer Sverigedemokraterna inte att bjudas in till samtal om höghastighetsjärnvägen/-tågen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-09-22 Överlämnad: 2016-09-23 Anmäld: 2016-09-27 Svarsdatum: 2016-10-05 Sista svarsdatum: 2016-10-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga