Sanering av byggbranschen

Skriftlig fråga 2019/20:212 av Patrik Engström (S)

Patrik Engström (S)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Nyligen genomfördes en landsomfattande genomlysning av byggbranschen. Under kontrollveckan besökte Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket 75 byggarbetsplatser. Vid kontrollerna upptäcktes ett flertal brister som fallskyddsutrustning och byggställningar som inte uppfyllde säkerhetskraven, saknade utbildningsbevis samt utländska byggarbetare som inte var anmälda till utstationeringsregistret eller arbetade illegalt.

En sammanfattning som Arbetsmiljöverket gjort lyder:

Drygt fyra av tio företag kommer att få krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.

Nästan fyra av tio företag riskerar att få betala sanktionsavgifter.

En fjärdedel av företagen fick omedelbart förbud på grund av allvarliga arbetsmiljöbrister.

Närmare ett trettiotal personer arbetade illegalt på de kontrollerade arbetsplatserna.

En kort tid innan genomförde Byggnads sektion för Gävle-Dala kontroller i Sälenområdet under tre dagar. De träffade omkring 500 personer och stötte på flera katastrofala arbetsplatser. I ett fall larmade Byggnads Arbetsmiljöverket, som stängde bygget omedelbart. Vid ett annat bygge i Lindvallen upptäcktes det att entreprenören endast tagit in gästarbetare, eftersom man enligt uppgift inte har egen personal. Det är fruktansvärt. Företag ska konkurrera på lika villkor, och ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Vi måste värna vår gemensamma välfärd och de företag som vill agera seriöst. Det är ohållbart att dessa företag ska behöva tävla mot de här oseriösa företagen, som på ett eller annat sätt inte följer reglerna.

Den S-ledda regeringen har gjort mycket för att förbättra säkerheten och öka kontrollerna på byggarbetsplatserna, men mer behövs göras.

Min fråga till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark lyder:

 

Vad avser ministern att göra för att ytterligare motverka dålig arbetsmiljö och fusk på byggarbetsplatserna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-18 Överlämnad: 2019-10-21 Anmäld: 2019-10-22 Svarsdatum: 2019-10-30 Sista svarsdatum: 2019-10-30
Svar på skriftlig fråga