Sänkta bidrag för familjer till barn med funktionsnedsättning

Skriftlig fråga 2020/21:208 av Linda Lindberg (SD)

Linda Lindberg (SD)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Den 1 januari 2019 ersatte omvårdnadsbidraget det tidigare vårdbidraget.

Syftet med reformen var att skapa enklare och tydligare regler för ersättningar till barn med funktionsnedsättning. Reformen skulle öka transparensen, förutsebarheten och likformigheten i besluten samt skapa bättre förutsättningar för uppföljning av den enskildes behov. 

I den granskning som ISF gjorde i våras påvisas det att processen med såväl införande som utfasning av det gamla systemet lett till allvarliga konsekvenser i form av långa handläggningstider för många familjer med barn som har funktionsnedsättning.

I den rapport som Försäkringskassan nyligen lämnat på uppdrag av SVT framgår det att många familjer nu även fått sänkta ersättningar. Enligt handläggare på Försäkringskassan är man numera betydligt hårdare i sin bedömning. Hela 55 procent av de familjer som ingått i analysen har fått sänkta eller indragna bidrag. Det påverkar dessa familjer och främst deras barn oerhört och begränsar deras möjligheter till en vardag likt andra barns, vilket är oacceptabelt. Ordföranden för Autism- och aspergerförbundet menar att reformen är en slakt av systemet. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att komma till rätta med situationen för dessa familjer?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-10-14 Överlämnad: 2020-10-14 Anmäld: 2020-10-15 Svarsdatum: 2020-10-21 Sista svarsdatum: 2020-10-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga