Sänkta energipriser med ryskt kärnbränsle?

Skriftlig fråga 2013/14:646 av Lars Eriksson (S)

Lars Eriksson (S)

till Statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

 

Svenska Vattenfall är i full färd med att göra affärer med ryska statens energijätte Rosatom. Affären har under en tid skildrats i svenska medier samt varit föremål för debatt i riksdagen. Västeråsföretaget Westinghouse levererar i dag kärnbränslestavar till Vattenfall som används i de svenska reaktorerna. Vad jag känner till har det inte riktats några anmärkningar gentemot Västeråsföretaget som har medverkat till att Vattenfall nu vill göra affärer med ryska Rosatom.

Vattenfalls affärer borde vara till nytta för de svenska ägarna, det vill säga de svenska skattebetalarna och de svenska energikonsumenterna.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka sänkningar av elkostnaden kan konsumenterna räkna med till följd av denna affär?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-05-28 Överlämnad: 2014-05-29 Anmäld: 2014-06-02 Sista svarsdatum: 2014-06-04 Besvarad: 2014-06-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga