Sanningskommission om Enbomsaffären

Skriftlig fråga 2011/12:241 av Sjöstedt, Jonas (V)

Sjöstedt, Jonas (V)

den 13 december

Fråga

2011/12:241 Sanningskommission om Enbomsaffären

av Jonas Sjöstedt (V)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

På 50-talet dömdes ett flertal personer för spioneri i den uppmärksammade Enbomsprocessen. Två personer dömdes till livstids straffarbete och flera andra till långa fängelsestraff. Grunden för domarna var vittnesmålen från den åtalade Fritjof Enbom. Redan vid rättegången påtalade många att Enbom var mytoman och det hela var en rättsskandal med domar på politisk grund. Senare forskning liksom tidigare hemliga men nu offentliggjorda handlingar bekräftar att anklagelserna saknade grund. Flera av de dömda kämpade i hela sina liv för resning och ny rättegång. Så sent som i december 2011 avslog HD en begäran om resning för Fingal Larsson som lämnats in av dennes barn. Därmed ser det ut som om det svenska rättsväsendet inte är berett att granska sig självt i denna rättsskandal.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitieminister Beatrice Ask:

Är justitieministern beredd att ta initiativ till en sanningskommission som ges i uppdrag att utreda Enbomsaffären?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-12-13 Anmäld: 2011-12-13 Besvarad: 2011-12-21 Svar anmält: 2011-12-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-21)