Säpos lista över Stasianknutna svenskar

Skriftlig fråga 2009/10:556 av Hamilton, Carl B (fp)

Hamilton, Carl B (fp)

den 22 februari

Fråga

2009/10:556 Säpos lista över Stasianknutna svenskar

av Carl B Hamilton (fp)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Denna fråga ska ses som en uppföljning av justieministerns frågesvar 2006/07:1541.

Namnen på de påstådda Stasianknutna svenskar som finns i Säpos arkiv måste lämnas ut till dem som står på listan och som ännu är i livet. Särskilt om Stasiuppgifterna är oriktiga bör nämligen dessa personer ges möjlighet att försvara sig innan de går i graven. Annars kommer efterlevande så småningom, när arkiven väl öppnas, få veta att Stasi påstått att deras avlidna släktingar – till exempel föräldrar – varit angivare och förrädare. Det kanske är ren lögn – som så mycket annat i DDR – men då, i en framtid, är det för sent för både genmäle och äreräddning.

Ansvaret för hanteringen av namnlistan ligger inte primärt hos våra förvaltningsdomstolar utan hos justitieministern. Ministern har i ett frågesvar i riksdagen skrivit bland annat att De uppgifter jag fått från Säpo i detta fall [med Stasinamnen] är inte sådana att jag ser behov av att vidta åtgärder för att namnen ska offentliggöras. (Skriftlig fråga 2006/07:1541.)

Det som dock bör ske under alla förhållanden är att de ännu levande som finns bland namnen snarast bör underrättas om detta förhållande.

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att de som står på Säpos lista över Stasianknutna namn underrättas om detta förhållande?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-02-22 Anmäld: 2010-03-01 Besvarad: 2010-03-10 Svar anmält: 2010-03-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-10)