SAS inställda flygavgångar

Skriftlig fråga 2017/18:1596 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Resor som inte blir av är kostsamma för samtliga berörda. Under våren och i början av sommaren ställdes 700 flygningar med SAS in, främst på grund av brist på personal. En av orsakerna är att många som varit anställda via SAS dotterbolag SAS Ireland, sagt upp sig eftersom de upplevt dåliga arbetsvillkor.

Därtill har SAS sålt biljetter till flyg utan att ha säkerställt bemanningen på sina planerade flygningar. I sista helgen i juli ställdes ytterligare 25 flygningar in och ett 40-tal väntas också dras in i början av augusti. Detta har lett till att resenärer blivit strandsatta runt om i Europa utan fullgod information eller förklaringar.

Den norska tidningen ABC Nyheter rapporterade 22 juli om att 26 kabinanställda och piloter på SAS skrivit ett öppet brev till ledningen där de varnar för att personalen går på knäna, tvingas arbeta på sin semester och att företaget saknar långsiktig planering. 

SAS ägs fortfarande till 17 procent av svenska staten och därmed finns det ett ansvar hos regeringen att säkerställa att bolaget sköts och fungerar väl. De många inställda resor och avgångar som SAS genomfört påverkar affärer, semestrar och familjerelationer negativt. Tillit och förtroende förloras och med det statliga ägandet i SAS också förtroendet för staten som bolagsägare.

 

Därför vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

Givet den svenska statens fortsatta ägarintresse i SAS, vilka besked har bolagets ledning gett ministern gällande planerade lösningar och hantering av den aktuella situationen kring inställda flyg som drabbar såväl resenärer som bolaget självt?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-08-01 Överlämnad: 2018-08-01 Anmäld: 2018-08-09 Svarsdatum: 2018-08-15 Sista svarsdatum: 2018-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga