SAS och inhyrning av piloter från Irland

Skriftlig fråga 2020/21:1286 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Pandemin har slagit hårt mot Sverige och världen. Människoliv har spillts, företag går i konkurs och människor hamnar i arbetslöshet. Moderaterna har i Sveriges riksdag jobbat hårt för och fått igenom att staten till exempel ska stödja regionerna med extra resurser för sjukvård och att företag och medborgare ska få extra ekonomiskt stöd för att rädda jobb och företag. Det är bra att vi lyckats få till detta, många gånger i bred enighet. Ett stöd för företag är ett permitteringsstöd för anställda där staten tar på sig en del av kostnaden för de anställda och företagen i stället för att säga upp personal kan permittera dem. Det är skattebetalarna som står för kostnaden, men det är ett mycket bra sätt att hindra uppsägningar som många gånger annars skulle bli fallet.

Det statliga flygbolaget SAS har under pandemin bland annat använt sig av det statliga permitteringsstödet, och man har också sagt upp flera hundra piloter i Sverige under andra halvåret 2020. Samtidigt hyr SAS in piloter från sitt dotterbolag Sail på Irland. Det är säkert affärsmässigt utifrån SAS perspektiv, men det är enligt mig etiskt problematiskt. Regeringen brukar ofta prata om att det ska vara sjysta villkor på arbetsmarknaden.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Tycker ministern att det finns något problem med att agera som SAS har gjort, och tänker ministern agera på något sätt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-15 Överlämnad: 2021-01-16 Anmäld: 2021-01-19 Svarsdatum: 2021-01-27 Sista svarsdatum: 2021-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga