Säsongsarbetskraft i jord- och skogsbruk

Skriftlig fråga 2019/20:1178 av John Widegren (M)

John Widegren (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Nu inleds odlings- och planteringssäsongen i svenskt jord- och skogsbruk. Beräkningar från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), framtagna på uppdrag av Näringsdepartementet, visar att det saknas ca 8 000 personer i säsongsarbetskraften. Ofta kommer säsongsarbetarna från Baltikum och Centraleuropa. På senare år också allt oftare från tredjeland, i synnerhet Ukraina.

Coronapandemin har gjort det svårare för den utländska arbetskraften att ta sig till Sverige. Detta gäller såväl medborgare i andra EU-länder som tredjelandsmedborgare. Situationen innebär en akut risk för arbetskraftsbrist i jord- och skogsbruket. Parallellt med detta är det här i Sverige tyvärr många arbetstagare som sägs upp från sina anställningar.

För att medborgare från andra EU-länder ska kunna komma till Sverige för att arbeta behöver den fria rörligheten fungera. Åtminstone personer som jobbar i samhällsviktiga sektorer – dit hör livsmedel – bör fortsatt kunna resa till och arbeta i andra medlemsländer.

För tredjelandsmedborgare gäller som regel inreseförbud. Men det omfattar inte ”personer som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige”. Personer som arbetar i det svenska jordbruket bör kunna kategoriseras som personer som utför nödvändiga funktioner, i syfte att de ska tillåtas resa in i Sverige.

Med anledning av ovanstående frågar jag arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Vilka åtgärder vidtar ministern och regeringen för underlätta för inhemsk arbetskraft att ta anställning i jord- och skogsbruket, och vilka åtgärder vidtar statsrådet och regeringen för att tillse att utländska medborgare med rätt att arbeta i Sverige kan komma hit?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-04-09 Överlämnad: 2020-04-14 Anmäld: 2020-04-15 Svarsdatum: 2020-04-20 Sista svarsdatum: 2020-04-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga