Segregation i svenska skolor

Skriftlig fråga 2005/06:954 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 7 februari

Fråga 2005/06:954 av Sten Tolgfors (m) till statsrådet Ibrahim Baylan (s)

Segregation i svenska skolor

Var du föds och var du bor ska inte tillåtas styra vilken kvalitet på utbildningen du får.

Segregationen mellan elever på svenska skolor ökar. Det visar två rapporter i rad. Skolverkets rapport visar att skolsegregationen har ökat med 10 % mellan 1998 och 2004. Rädda Barnen kom nyligen med en rapport där man pekar på samma problematik som Skolverket. Barn med utlandsfödda föräldrar med lägre utbildning har mycket svårare att klara skolan än barn till svenskfödda föräldrar med högre utbildning. Detta innebär att Sverige inte har en likvärdig skola för alla barn. Regeringen sviker de elever som behöver hjälp och stöd mest.

Rädda Barnen pekar på att antalet utbildade lärare har minskat med 10 % sedan 1998 och att det totala antalet lärare på skolorna har minskat från 9 lärare på 100 elever 1991 till 8 stycken 2002. Detta är grundskott mot socialdemokratisk skolpolitik och den bild av skolan som skolministern målar upp. Sverige har inte längre en likvärdig skola.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att minska kunskapssegregationen i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-02-07 Anmäld: 2006-02-07 Besvarad: 2006-02-15 Svar anmält: 2006-02-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-02-15)