Sekos rapport om vägarbetarnas arbetsmiljö

Skriftlig fråga 2018/19:828 av Kadir Kasirga (S)

Kadir Kasirga (S)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Den 25 juni presenterade Facket för service och kommunikation (Seko), som organiserar vägarbetarna, rapporten Med fara för livet

Mer än 1 000 Sekomedlemmar har svarat på en enkät som handlar om deras arbetsmiljö. Rapporten visar att arbetsmiljön för vägarbetarna har blivit sämre. 91 procent av Sekos medlemmar som arbetar med vägarbeten uppger att de känner oro för att arbeta på vägen på grund av bristande säkerhet. 

Ännu mer alarmerande är att 59 procent av de svarande uppger att de har varit med om minst en incident på sin arbetsplats relaterad till vägarbete. Som åtgärder för att förebygga risker i vägarbetarnas miljö kräver Seko: 

  • Kraftig höjning av fortkörningsböter och mer hastighetsbevakning vid vägarbeten. 
  • Arbetsmiljön för vägarbetare får aldrig vara en parameter att skära ned på för att vinna en upphandling. 
  • Arbetsmiljöverket och väghållarna måste bli bättre på att genomföra inspektioner på vägarbetsplatser. 
  • Minskning av antalet entreprenörsled till maximalt två för att öka möjligheten att utkräva ansvar. 
  • Arbete på väg bör bli en ny del av teorin för att kunna få körkort. 

Mot denna bakgrund av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Hur ser ministern på Sekos rapport, och avser ministern att vidta några åtgärder med anledning av den?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-06-27 Överlämnad: 2019-06-28 Sista svarsdatum: 2019-07-12 Svarsdatum: 2019-08-15 Anmäld: 2019-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga