Sekretessbeläggning av fotografier

Skriftlig fråga 2021/22:1162 av Kristina Axén Olin (M)

Kristina Axén Olin (M)

till Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)

 

I dag finns 12 000 bilder som allmän handling i rasbiologiska institutets arkiv vid Uppsala universitet. En tredjedel av dessa beräknas vara foton på samer. Somliga foton är på nakna personer.

Det förs en större diskussion om att Sametinget vill ta över bilderna, men i väntan på resultat kring detta borde i alla fall dessa bilder inte vara allmän handling.

Med anledning av detta vill jag fråga kulturminister Jeanette Gustafsdotter:

 

Är ministern beredd att vidta generella åtgärder för att möjliggöra en omedelbar sekretessbeläggning av handlingar av den typ som nämns ovan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-02-25 Överlämnad: 2022-02-28 Anmäld: 2022-03-01 Svarsdatum: 2022-03-09 Sista svarsdatum: 2022-03-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga