Sekretesslagstiftningen

Skriftlig fråga 2019/20:625 av Lina Nordquist (L)

Lina Nordquist (L)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den 1 januari blir barnkonventionen svensk lag. Barnets rätt och intresse betonas.

En annan viktig lag för utsatta barn är offentlighets- och sekretesslagen. I praktiskt arbete för att skydda barn är sekretessavvägningar mellan barns och vuxnas intresse, skydd eller risk högst verkliga, och denna lagstiftning och dess avvägningar får därmed konsekvenser för människors verkliga liv:

  • Får en förskola antyda för en skola att ett barn som ska börja förskoleklass eventuellt far illa?
  • Vilka myndigheter får kommunicera med varandra för att skydda ett barn som återvänder till Sverige efter att ha levt med Islamiska staten? Säpo? Polis? Socialtjänst?
  • När får kommunala nämnder utlämna uppgifter om ett barn till varandra?
  • Får socialtjänsten berätta för häktespersonal att ett barn skulle ta skada av att träffa sin förälder i häktet?

Svaren på dessa frågor kan ha stor inverkan på ett barns liv, och de är ingalunda enkla.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Kan regeringen överväga att se över gällande sekretesslagstiftning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-12 Överlämnad: 2019-12-13 Anmäld: 2019-12-16 Svarsdatum: 2019-12-27 Sista svarsdatum: 2019-12-27
Svar på skriftlig fråga