Sexuellt våld mot barn

Skriftlig fråga 2020/21:372 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Det sexuella våldet mot barn ökar alltmer och det går även ner i åldrarna. Det sker både fysiskt, ofta med förövare som barnen litar på, men mycket sker på nätet, där det ökar katastrofalt.

Det finns nästan ingen gräns för uppfinningsrikedomen hur man får kontakt med barnen på nätet. Sociala medier, chattforum, spel etcetera. Det finns många organisationer som arbetar emot detta tillsammans med polisen.

I samband med metoo 2018 tog Skolverket fram pengar till skolmaterial. Exempelvis fick Rädda Barnen 1 miljon kronor och tog fram material till lågstadiet. Det är viktigt att elever, lärare och föräldrar får denna information. Materialet togs fram av barn, psykologer, pedagoger och forskare. Tyvärr har det varit svårt att få ut materialet till skolorna. Ingen uppföljning har gjorts av Skolverket.

Det går att få ut materialet digitalt, det finns lärarhandledning, och materialet är gratis.

Min fråga till utbildningsminister Anna Ekström är därför:

 

Vad avser ministern att göra för att få ut detta viktiga material?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-06 Överlämnad: 2020-11-08 Anmäld: 2020-11-10 Svarsdatum: 2020-11-18 Sista svarsdatum: 2020-11-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga