Sfi-utbildningen under coronakrisen

Skriftlig fråga 2019/20:1581 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Under våren har gymnasieskolorna bedrivit distansundervisning. Denna rekommendation från Folkhälsomyndigheten kompletterades med att även universitet, högskolor, yrkeshögskolor och vuxenutbildning också övergick till distansundervisning.

När det gäller vuxenutbildningen har det under hela denna period framkommit att det varit svårt för flera deltagare att delta i sfi-undervisningen på distans. Behovet av teknisk hjälp har varit stort, och det pedagogiska upplägget har påverkats negativt. För många elever som studerar det svenska språket blir det extra svårt, om inte omöjligt, att bedriva självstudier och dessutom utan att finnas i en utbildningslokal med närhet till undervisande lärare. Detta upplägg fungerar med all säkerhet för de som uppnått de högre nivåerna i svenska och som exempelvis har en högre utbildning i bagaget som kan underlätta.

Folkhälsomyndigheten och regeringen kom i slutet av maj en ny rekommendation. Distansundervisning tas nu bort från den 15 juni, och elever i gymnasieskolan kan under sommaren och hösten återvända till skolans lokaler. Däremot förekom fortsatta restriktioner kring utbildning för vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och den högre utbildningen, nämligen att denna undervisning kan behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen.

Liberalerna menar att det behövs ett förtydligande och en ny riktlinje som underlättar för elever inom vuxenutbildningen som är i behov av särskilt stöd, och inte minst när det gäller studerande inom sfi-utbildningen där många varken har de tekniska eller språkliga förutsättningarna att bedriva studier hemifrån. Det är också uppenbart att ett antal kommuner även efter det senaste beskedet från Folkhälsomyndigheten meddelat att de kommer att fortsätta att bedriva sfi-undervisningen på distans med hänsyn till smittspridningen.

Regeringen borde snarast förtydliga studenternas möjligheter att inom sfi erbjudas undervisning på plats med tillgång till verksamheten och undervisande lärare. Självklart ska detta upplägg ta hänsyn till de allmänna rekommendationerna. Många sfi-studenter har redan hoppat av eller riskerar att halka efter rejält i sin viktiga undervisning, vilket kan försvåra etableringen på arbetsmarknaden.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

När kommer regeringen att ändra i förordningen så att sfi-studenter kan komma tillbaka till ordinarie undervisning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-06-12 Överlämnad: 2020-06-15 Anmäld: 2020-06-16 Svarsdatum: 2020-06-24 Sista svarsdatum: 2020-06-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga