Sidas arbete med uppföljning av bistånd

Skriftlig fråga 2020/21:541 av Magdalena Schröder (M)

Magdalena Schröder (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Riksrevisionen har nyligen presenterat sin granskning av Sidas garantiverksamhet. Bedömningen är att arbetet med kreditgarantier fungerar väl men att uppföljningen behöver stärkas för att säkerställa att garantierna är ändamålsenliga.

Riksrevisor Helena Lindberg konstaterar i det pressmeddelande som gått ut i och med att granskningen publicerats att bristande uppföljning är en vanlig iakttagelse i Riksrevisionens granskningar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Avser statsrådet att ge Sida ett tydligare uppdrag vad gäller uppföljning av biståndet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-17 Överlämnad: 2020-11-18 Anmäld: 2020-11-19 Svarsdatum: 2020-11-25 Sista svarsdatum: 2020-11-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga