Sidas stöd till Ryssland

Skriftlig fråga 2020/21:1416 av Magdalena Schröder (M)

Magdalena Schröder (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Rysslands politiska ledning visar upprepade gånger att demokrati, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter inte respekteras. Nu senast genom gripandet av oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj. Omvärlden måste agera och markera mot Ryssland.

Sverige har utvecklingssamarbete med Ryssland, och genom Sida finansieras bland annat renovering av kommunala reningsverk i Ryssland, något som bland annat Sveriges Radio nyligen har rapporterat om.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Ser ministern någon risk för att Sverige riskerar att stärka Rysslands politiska ledning när infrastrukturprojekt finansieras av svenska skattebetalare, och kommer ministern att vidta åtgärder för att avsluta utvecklingssamarbete med offentliga institutioner i Ryssland för att markera att Sverige ser Rysslands agerande som oacceptabelt? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-21 Överlämnad: 2021-01-22 Anmäld: 2021-01-26 Svarsdatum: 2021-02-03 Sista svarsdatum: 2021-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga