situationen för HBT-personer i Moldavien

Skriftlig fråga 2004/05:1889 av Fridolin, Gustav (mp)

Fridolin, Gustav (mp)

den 16 juni

Fråga 2004/05:1889

av Gustav Fridolin (mp) till utrikesminister Laila Freivalds om situationen för HBT-personer i Moldavien

I slutet av maj anordnades för fjärde året en Pridefestival i Moldaviens huvudstad Chisinau. Trots att homosexuella förbindelser inte längre är kriminaliserade är förtrycket mot HBT-personer stort. Årets Pridefirande, liksom också de tidigare arrangemangen, visar tydligt på dessa problem. Arrangörerna @ Gender Doc-M @ hade bland annat planerat att lägga ned blommor vid ett minnesmärke för att hedra de många HBT-personer som fallit offer för homofobin i landet. Man ville också arrangera en fredlig manifestation utanför parlamentet för att kräva en antidiskrimineringslagstiftning och partnerskap för HBT-personer i Moldavien. De lokala myndigheterna förbjöd dock Gender Doc-M från att genomföra manifestationen. Dagen innan öppnandet av Pride blev ordföranden i Gender Doc-M kallad till polisförhör. Under nästan två timmars påtryckningar från sex polismän kände han sig tvingad att skriva under en försäkran om att inte genomföra någon offentlig manifestation.

Det svenska stödet till HBT-rörelsen i Moldavien är mycket litet. Så sent som för två år sedan avslog Sida en ansökan om stöd till Pridefirandet i Moldavien, då en sådan aktivitet inte ansågs bidra till att förbättra situationen för HBT-personer i Moldavien.

Mot bakgrund av att den moldaviska polisen regelbundet försöker stoppa Pridefirandet vill jag fråga utrikesministern vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att påtala Moldaviens brott mot de mänskliga rättigheterna.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-06-16 Anmäld: 2005-06-16 Besvarad: 2005-06-21 Svar anmält: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-06-21)