Situationen för Iraks jezider

Skriftlig fråga 2006/07:1654 av Lindberg, Camilla (fp)

Lindberg, Camilla (fp)

den 18 september

Fråga

2006/07:1654 Situationen för Iraks jezider

av Camilla Lindberg (fp)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Jeziderna i norra Irak utgör en folkgrupp om 600 000 personer (ca 400 000 lever utanför Irak) som nu utsätts för grovt och systematiskt våld, syftande till att fördriva dem från deras traditionella hemtrakter. Särskilt utsatta har de två jezidiska samhällena Girazer och Siba-shekhidre i provinsen Shingal varit. Kvällen den 14 augusti utfördes mot jeziderna ett av de värsta terrorangreppen i Irak sedan Saddam Husseins fall. Enligt uppgifter ska fyra tankbilar fyllda med sprängmedel ha deltagit i en självmordsattack koordinerat med artilleriunderstöd där över 500 människor ska ha omkommit och lika många skadats.

Övergreppen mot jeziderna har såväl innan som efter massakern i Shingal varit många och allvarliga. Jeziderna befarar nu att övergreppen kan vara på väg att utvecklas till ett fullskaligt folkmord i de etniska konflikternas Irak. Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till utrikesministern.

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att i det bilaterala och multilaterala arbetet uppmärksamma jezidernas utsatta situation och bidra till ett slut på våldet och fördrivningarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-09-18 Anmäld: 2007-09-18 Besvarad: 2007-10-03 Svar anmält: 2007-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-03)