Situationen i Afghanistan

Skriftlig fråga 2021/22:1512 av Tony Haddou (V)

Tony Haddou (V)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Sedan talibanerna återtog makten i Afghanistan sommaren 2021 har förtrycket hårdnat och levnadsvillkoren försämrats avsevärt. Bland de mest utsatta finns de som tillhör folkgruppen hazarer, som upplever att de är utsatta för ett pågående folkmord. Hazarerna har varit förföljda och utsatta både historiskt och i nutid. Efter talibanernas övertagande har utsattheten blivit ännu värre, samtidigt som den internationella uppmärksamheten har minskat.

När talibanerna hade makten i landet på 1990-talet utsattes hazarer hårt. 1998 belägrade talibaner hazardominerade områden i centrala Afghanistan och svälte ut dem. Samma år intog talibaner staden Mazar-e Sharif och dödade etniska minoriteter, inklusive hazarer. Mellan 2 000 och 15 000 människor dödades.

I september och oktober 2021 rapporterades att talibaner massfördrev hazarer från Daykondi och Mazar-e Sharif. Totalt uppskattas 6 000 familjer ha fördrivits. I oktober 2021 dödades minst 147 personer i två bombdåd mot shiamoskéer i Kunduz och Kandahar. Nyligen attackerades två pojkskolor i ett hazardominerat bostadsområde i Kabul.

Samtidigt är utsattheten till följd av fattigdom och svält enorm. Flickor får inte gå i skola efter sjätte klass; kvinnor och män får inte gå till parkerna samma dagar. Hälsovårdssystemet är obefintligt, banksystemet har kraschat och hjälporganisationer har fått svårare att arbeta på grund av sanktioner.

71 afghanska medborgare fått avslag på sin asylansökan under 2022. Eftersom det inte går att flyga till Afghanistan i nuläget har dock inga utvisningar genomförts. Därmed försätts dessa människor i en utsatt limbosituation. 

Vänsterpartiet anser att regeringen bör agera för att underlätta för människor som försöker fly Afghanistan, exempelvis genom EU-samarbete eller genom att öka antalet kvotflyktingar. De ensamkommande som har sökt skydd här och har varit i Sverige en längre tid borde få permanent uppehållstillstånd, och möjligheterna att få uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder bör stärkas.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till statsrådet Anders Ygeman:

 

Avser statsrådet att ta några initiativ för att förbättra situationen för afghanska medborgare, hazarer i synnerhet, i Afghanistan och Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-04-28 Överlämnad: 2022-04-28 Anmäld: 2022-04-29 Svarsdatum: 2022-05-04 Sista svarsdatum: 2022-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga