Situationen i Burma

Skriftlig fråga 2016/17:1916 av Lotta Finstorp (M)

Lotta Finstorp (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

De religiösa spänningarna mellan muslimer och buddhister i Burma har, i kombination med väpnad konflikt mellan militär och lokal gerilla, resulterat i katastrof.

Enligt Förenta nationernas flyktingorgan UNHCR har cirka 270 000 rohingyer flytt den senaste tidens oroligheter i landet. Obekräftade uppgifter uppger att fler än 1 000 personer kan ha dött i delstaten Rakhine, där situationen snabbt eskalerat.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström följande:

 

Avser ministern och regeringen att via Sveriges plats i Förenta nationernas säkerhetsråd vidta åtgärder för att bidra till fred och säkerhet i Burma, och i så fall hur? 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-09-08 Överlämnad: 2017-09-11 Anmäld: 2017-09-12 Svarsdatum: 2017-09-20 Sista svarsdatum: 2017-09-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga