Situationen i Camp Ashraf

Skriftlig fråga 2008/09:1159 av Olsson, Kent (m)

Olsson, Kent (m)

den 18 augusti

Fråga

2008/09:1159 Situationen i Camp Ashraf

av Kent Olsson (m)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Camp Ashraf etablerades 1980 i Irak. Där lever iranska politiska flyktingar. Lägret har länge fungerat som bas för den iranska motståndsrörelsen som avväpnades 2003 av USA i utbyte mot deras beskydd. I samband med att USA lämnade över makten till irakiska styrkor i år stormades lägret av dessa styrkor vars förevändning var att utöva kontroll över hela Irak.

I sammandrabbningarna har det framkommit uppgifter om att 12 personer dödats, över 400 skadats och 36 gripits på oklara grunder. Situationen är mycket bekymmersam och det är därför nödvändigt att EU agerar för att garantera att internationella lagar efterlevs – även för den iranska motståndsrörelsen. De gripna personerna bör dessutom friges och återförenas med sina anhöriga.

I en resolution från den 24 april om Camp Ashraf uppmanar Europaparlamentet med kraft Irak att säkerställa att de irakiska myndigheterna inte vidtar åtgärder som kränker Camp Ashraf-invånarnas mänskliga rättigheter. Parlamentet säger vidare att inga personer bör återsändas till en situation där de riskerar att utsättas för tortyr eller andra människorättskränkande åtgärder.

På vilket sätt avser utrikesministern och Sverige som ordförandeland i EU att följa upp Europaparlamentets resolution och verka för att förbättra och trygga förhållandena för invånarna i Camp Ashraf?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-08-18 Anmäld: 2009-08-20 Besvarad: 2009-08-28 Svar anmält: 2009-09-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-28)