Situationen i Katalonien

Skriftlig fråga 2018/19:869 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Sedan två år sitter några katalanska regionpolitiker i Spanien arresterade. Nu har en arbetsgrupp med koppling till FN-organet för mänskliga rättigheter (OHCHR) framfört till Spanien att fångarna ska friges då de anses fängslade på godtyckliga grunder. OHCHR:s arbetsgrupp är tydliga med att de anser att mänskliga rättigheter har åsidosatts i samband med fängslandet av de katalanska politiska fångarna.
Då det gäller situationen i Katalonien har regeringen hittills hållit en låg profil. Med tanke på den rapport som FN-organets arbetsgrupp nyligen har presenterat vore det intressant att lära mer om regeringens nuvarande uppfattning om situationen i Katalonien.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

Avser utrikesministern att agera med anledning av arbetsgruppens rapport i exempelvis bilaterala kontakter med den spanska regeringen eller inom ramen för EU-samarbetet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-08-05 Överlämnad: 2019-08-05 Besvarad: 2019-08-19 Sista svarsdatum: 2019-08-19 Anmäld: 2019-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga