Situationen i Pakistan

Skriftlig fråga 2009/10:981 av Enochson, Annelie (kd)

Enochson, Annelie (kd)

den 11 augusti

Fråga

2009/10:981 Situationen i Pakistan

av Annelie Enochson (kd)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

De senaste dagarnas rapporter från det katastrofdrabbade Pakistan har innehållit skakande bilder och uppgifter. Minst 1 600 personer har omkommit i översvämningarna och tusentals har evakuerats. Sammanlagt beräknas nästan 14 miljoner personer ha drabbats av översvämningarna och enligt FN kommer runt fyra miljoner människor att behöva matsändningar i tre månader framöver.

Situationen är akut och många människor behöver direkta hjälpinsatser. Behoven kommer också att vara stora under en längre tid framöver.

Hur avser utrikesministern att verka för att Sveriges regering tar en aktiv del i att bistå Pakistan med akut nödhjälp i översvämningskatastrofen samt uppbyggnad och matsändningar under tiden framöver?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-08-11 Besvarad: 2010-08-24 Anmäld: 2010-10-04 Svar anmält: 2010-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-08-24)