Situationen i Venezuela

Skriftlig fråga 2016/17:1763 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

De senaste åren har återkommande frågor väckts till den svenska regeringen om den kan medverka till att öka trycket på statsledningen i Venezuela för att förhindra den socialistiska utvecklingen mot ren diktatur och omfattande övergrepp på den egna befolkningen. Svaren har innehållit försäkringar om att Sverige i samarbete med exempelvis EU gör sitt yttersta. Försoning och dialog har förespråkats. Färden utför tycks emellertid fortsätta. Utöver att president Maduro redan kontrollerar vitala statsintressen sker nu under kuppartade och icke-konstitutionella former försök att skriva om författningen. Motsättningarna och våldet ökar. Det som finns kvar av demokrati beskärs och hotas.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Har ministern för avsikt att låta Sverige ta initiativ inom EU eller FN för att medverka till att förhindra president Maduro att fullskaligt förvandla Venezuela till en socialistisk diktatur?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-07-31 Överlämnad: 2017-08-01 Sista svarsdatum: 2017-08-15 Svarsdatum: 2017-08-17 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga